agent

agenten

agenter

agenterna

Substantiv
Vanligast
En agent inom företagsekonomi är ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag. Agenten erhåller sin rätt genom ett avtal med företaget (huvudmannen) som bland annat reglerar marknadens och provisionens storlek. Har agenten ensamrätt på marknaden kallas denne generalagent. Avtalstiden är ofta flera år. Agenten tar inga ekonomiska risker då denne normalt inte för ett eget lager. Priser, kundförhandlingsvillkor och leveransvillkor fastställs av huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för kundleveransen. Hos vissa agenter ingår kundsupport och service.
(handel)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig politik

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ovanlig kemi

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

lingvistik
Agent (eller, med latinsk form, agens) är en semantisk roll. Det är initiativtagaren i den "scen", som en verbhandling kan sägas utgöra. Agentrollen uppbärs oftast av ett animat substantiv eller pronomen. Agentens morfologiska och syntaktiska egenskaper beror på språktyp: i nominativa språk är agenten identisk med subjektet i aktiv sats, i ergativa språk står agenten i ergativ. Ett svenskt exempel: John är agent i "John bygger huset".
(semantik)agent

agents

Substantiv
acts on behalf of other persons or organizations

Synonymer

Möjliga synonymer

politik

Möjliga synonymer

biologi
a substance that exerts some force or effect
norgespec
an active and efficient cause; capable of producing a certain effect
  • "their research uncovered new disease agents"
a businessman who buys or sells for another in exchange for a commission

Synonymer

Möjliga synonymer

agent
a secret agent

Synonymer

Möjliga synonymer

lingvistik

Möjliga synonymer