aga

agan

(-)(-)
Substantiv
aga
Aga är prygel i uppfostrande syfte. Några exempel på former av aga som är eller har varit tillåtna och/eller allmänt accepterade är barnaga, skolaga, husaga och hustruaga.
  • "När mitt lands parlament förkastade lagändringarna om att förbjuda allt våld mot barn, inklusive aga, visade detta bara återigen att dagens samhälle präglas av intolerans mot de yngsta och svagaste medlemmarnas åsikter samt en ovilja och oförmåga att förstå betydelsen av barns rättigheter och deras intressen. europarl.europa.eu"
  • "Det är förbjudet att aga sina barn i Sverige"

Synonymer

Är en/ett

Har del

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
AGA

(-)(-)(-)
Substantiv

Aga

Namn

aga

agar

agade

agat

aga

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

AGA

Substantiv
förkortning data
Advanced Graphics Adapter

Synonymer

Aga

Namn