adress

adressen

adresser

adresserna

Substantiv
Vanligast allmänt
En uppgift om namn och hemvist; i en databas eller på en postförsändelse så att en person kan nås med ett meddelande.
  • "Om konsumenten har för avsikt att utöva sin ångerrätt skall han eller hon innan ångerfristen löper ut meddela den person vars namn och adress har angivits i avtalet för detta ändamål i enlighet med punkt p i bilaga I. eur-lex.europa.eu"
  • "Tyda:s adress i cyberrymden är tyda.se"

Synonymer

Har undergrupp

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig data
En uppgift i ett dataprogram.
  • "Det står "nofollow" efter adressen i koden, vilket betyder att webbroboten inte ska följa länken"

Synonymer

Möjliga synonymer

Ovanlig bildligt
En hänvändelse till någon i tal, ofta med en kritisk anmärkning.
  • "Bland ledande politiker högerut varnar man för visioner sa Annie i sitt tal med adress till Fredrik Reinfeldt."

Synonymer

Möjliga synonymer