ackord

ackordet

ackord

ackorden

Substantiv
musik
Harmonisk samklang av flera toner (på ex. gitarr)
  • "slå ett ackord på gitarren"

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ekonomi och näringsväsen
Förvärvsarbete baserat på antal tillverkade enheter under viss tid
  • "Hon arbetade på ackord, därför blev hennes lön lägre när hennes migrän satte in"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

juridik
Vid konkurs; borgenärerna antar ett lägre bud för att få in sina pengar
  • "De var tvingade att antaga ett ackord på 10 %, för att få in en del av sina pengar"

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)