ackommodationsförmåga

ackommodationsförmågan

(-)(-)
Substantiv
anatomi
ögats förmåga till seende på olika avstånd
http://sv.wiktionary.org/wiki/ackommodationsförmåga