ackommodation

(-)(-)(-)
Substantiv
medicin
ögats anpassning till seende