aberration

aberrationen

aberrationer

aberrationerna

Substantiv
optik
aberration
Sfärisk aberration uppstår då ljus bryts igenom en lins som är sfäriskt slipad, och orsakas av att ljuset som bryts i kanten av linsen inte fokuseras på samma brännpunkt som ljuset i optikens centrum
(optik)
  • "Vissa linser använder asfäriska element för att bättre korrigera sfärisk aberration vid stora bländaröppningar"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

astronomi
aberration
Visa bild Fotograf: File Upload Bot (Magnus Manske)
Årlig aberration, en årlig rörelse av stjärnornas observerade orter omkring de sanna orterna. Vid ekliptikans pol är rörelsen cirkulär, vid lägre latituder är den elliptisk
(astronomi)
  • "Celsius fortsatte nu med iver sina observationer, genom vilka han spridde nytt ljus över läran om planeternas gång, kometerna, stjärnornas aberration.... (SvWik)"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
aberration

aberrations

Substantiv
a disorder in one's mental state
  • "He did this in a moment of aberration"
aberration
Visa bild Fotograf: File Upload Bot (Magnus Manske)
an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image
  • "Some lenses use aspheric elements to better correct spherical aberration at wide apertures."

Synonymer

Möjliga synonymer

  • "He made a listening test to make sure its not an aberration in the program."

Synonymer

Möjliga synonymer