Läkare Utan Gränser

(-)(-)(-)
Substantiv
organisation
en internationell, medicinsk hjälporganisation.