Individuell Människohjälp

Substantiv
organisation
svensk biståndsorganisation.Genom stöd till utbildning, hälsa och inkomstgenererande projekt bidrar IM till att förbättra människors livsvillkor och stärka deras rättigheter. www.manniskohjalp.se