Diakonia

(-)(-)(-)
Substantiv
organisation
Diakonia är en svensk biståndsorganisation som stöder insatser i nära 50 länder med sex frikyrkosamfund som huvudmän. www.diakonia.se.Diakonia

Substantiv
organisation
Diakonia är en svensk biståndsorganisation som stöder insatser i nära 50 länder med sex frikyrkosamfund som huvudmän. www.diakonia.se.