A-aktie

A-aktien

A-aktier

A-aktierna

Substantiv
ekonomi
B-aktier är normalt röstsvagare än A-aktier (men har samma nominella belopp). Ett företag som behöver ta in nya pengar och sprida ägandet men ändå vill behålla röstmajoriteten kan emittera röstsvagare B-aktier.
#Aktieslag
  • "Ofta motsvarar B-aktien 1 / 10 ( en tiondels så många röster ) A-aktie , men även äldre 1 / 1000 ( en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. (svWik)"

Är del av

Tesaurus (relaterade ord)