överrösta

överröstar

överröstade

överröstat

överrösta

Verb
politik