överliggare

överliggaren

överliggare

överliggarna

Substantiv
byggnadskonst
Vågrät byggnadsdetalj

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

utbildning