överensstämmelse

överensstämmelsen

överensstämmelser

överensstämmelserna

Substantiv
  • "I överensstämmelse med villkoren"
  • "De nådde en viss överensstämmelse i fråga om etiska principer"

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer