ödemark

ödemarken

ödemarker

ödemarkerna

Substantiv
Vildmark kallas ett område som är förhållandevis litet påverkat av människor.
I strikt mening finns få vildmarker. I stället brukar "icke utvecklade landskap i huvudsak formade av naturens krafter" räknas som vildmark.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)