återvälja

återväljer

återvalde

återvalt

återvälj

Verb