återhållsamhet

återhållsamheten

återhållsamheter

återhållsamheterna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

ålderdomlig