åskådning

åskådningen

åskådningar

åskådningarna

Substantiv
Vanligast
Mental uppfattning om omvärlden

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Bild av omvärlden förmedlad av sinnesintryck

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)