ära

äran

(-)(-)
Substantiv
ära
Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning av en människas personliga värde

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
ära

ärar

ärade

ärat

ära

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)