ändamålsenlighet

ändamålsenligheten

(-)(-)
Substantiv

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)