ämne

ämnet

ämnen

ämnena

Substantiv
allmänt
Konkret material

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

allmänt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

utbildning
kurs på läroanstalt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)