Så får du ett större ordförråd

Ett ordförråd är bra på många sätt – vi kan förstå svårare texter och vi får större möjlighet att kunna uttrycka oss mer nyanserat. Men hur får man egentligen ett större ordförråd?

Vad menas med ordförråd?

Med ordförråd menas alla ord vi känner till och kan använda. Vårt vokabulär, som ordförråd också kallas, är en samling av ord och fraser som vi kan använda när vi pratar, läser eller skriver på ett språk. 

Vårt ordförråd hänger även ihop med förmågan att förstå vilka ord och fraser som hänger ihop och när de ska användas. Med ett bra ordförråd tillkommer alltså viss kulturell kännedom kopplat till språket. Vi har oftast störst ordförråd i det språk vi talar mest, i många fall vårt modersmål. Att få ett stort ordförråd på ett annat språk kan kräva mer ansträngning, till exempel genom personlig läxhjälp. 

Aktivt och passivt ordförråd

Det finns två olika sorters ordförråd som vi använder i tal, skrift och när vi lyssnar, det aktiva och passiva ordförrådet. Ditt aktiva ordförråd är fyllt med ord och uttryck som du är bekväm med och använder regelbundet. Det passiva ordförrådet innehåller ord och fraser som vi förstår innebörden av men inte själva använder särskilt ofta. Till exempel kan äldre och omoderna ord finnas med i vårt passiva ordförråd utan att vi använder oss av dem i vardagen.

Därför är det bra med ett stort ordförråd

Att läsa och skriva är centralt för att bygga på sitt ordförråd. Genom att ta del av nya ord lär du dig också hur du bäst använder dem, vilket är varför regelbunden läsning rekommenderas. I städer som Göteborg kan man få läxhjälp i detta, från studiecirklar till språkverkstäder. Speciellt för yngre och studenter kan det vara till stor hjälp att regelbundet interagera med en mentor som kan erbjuda individanpassade tips och strategier för att utöka både det aktiva och passiva ordförrådet. Dessa resurser, som till exempel läxhjälp, är en värdefull del av många elevers lärandeprocess.

Ett välfyllt ordförråd kan ge många fördelar, både på ett personligt och professionellt plan. Med ett stort ordförråd kan du uttrycka dig mer exakt och nyanserat, vilket gör din kommunikation bättre – en bra egenskap i de flesta sammanhang. Du får även bättre läsförståelse och kan lättare förstå både litterära verk, tekniska rapporter såväl som vad som står i tidningen. 

Forskning visar även att lärande av nya ord och deras betydelser stimulerar hjärnan och bidrar därmed till kognitiv utveckling. På detta vis förbättras vår problemlösningsförmåga och kreativa tänkande. 

Så kan du bygga på ditt ordförråd

Ordförrådet hos en individ växer ofta genom tid, lärande och regelbunden användning av ett språk. Det kan därför vara skillnad på en sjuttioårings ordförråd i jämförelse med en tjugoåring – en äldre person har helt enkelt haft mer tid på sig att lära sig ord och fraser.  

Att läsa och skriva är en viktig del i att bygga på sitt ordförråd. Genom att ta del av nya ord lär du dig också hur du använder dem, därför är det bra att läsa regelbundet. Detta är något du kan göra tillsammans med en vän eller studiecoach. Du kan också göra det till en rutin att lära dig ett nytt ord varje dag, för detta finns det både appar och läxhjälpshemsidor såsom Läxhjälp.nu som du kan använda dig av. 

Ett annat sätt är att spela ordspel och pussel för att lära sig nya ord på ett roligt och utmanande sätt. Då krävs det att du tänker på ord du inte vanligtvis använder och olika sätt att kombinera bokstäver. Detta är kul att göra tillsammans med familj och vänner!