Hur språk och kultur påverkar vår identitet

Språk är en viktig del i alla kulturer och påverkar även vår identitet på fler sätt än man hade kunnat tro. Läs mer för att få reda på vilka!

Därför är språk viktigt i vår kultur

Språk spelar en avgörande roll i vår kultur på många olika sätt. Genom att vara det främsta verktyget för kommunikation, för vi vidare idéer, traditioner och värderingar genom vårt språk. Det är även så vårt kulturella arv bevaras, genom historier, sånger och poesi som språket förmedlar. 

Språk hjälper även till att upprätthålla ritualer och kollektiva minnen. Ett exempel på detta är hur olika högtider kan förknippas med olika sånger, böcker eller sagor. Det kan också vara hur olika historiska händelser återberättas när du läser med en studiecoach.  

Språk som en spegel av identitet

Vårt språk kan säga väldigt mycket om vår identitet och är en viktig del av vilka vi är. Till exempel kan många känna igen sig i att man tappar en del av sin personlighet när man ska uttrycka sig på ett annat språk än sitt modersmål. Det visar att vårt språk betyder mer för vår identitet än att bara vara ett sätt att kommunicera budskap på. Inte bara vilket språk vi talar, utan även hur vi använder det, är högst personligt. 

Språket kan ge tydliga signaler om vår bakgrund, nationalitet, regionalitet, klass och utbildningsnivå. Vårt språk påverkas av miljön vi växer upp och vistas i och även av människorna omkring oss. 

Vårt språk i grupp

Det är inte bara vår personliga identitet som influeras av språk, utan även vår identitet i grupp. Genom språket kan vi identifiera oss själva som en del av en kulturell eller etnisk grupp. Man brukar ofta prata om sociolekt, vilket är en variant av ett språk som används av en specifik grupp. Dialekter, grammatik och språkval signalerar tillhörighet till olika grupper på olika sätt. När vi pratar svenska kan vi utåt sett identifiera oss med gruppen “svenskar”, men även som skåningar eller smålänningar till exempel. 

Skillnaden i språk mellan grupper är inte bara geografiskt betingat, utan kan även vara relaterat till kön, ålder, yrke och andra sociala kategorier. En vanlig skildring av detta är i komedier, när de äldre har svårt att förstå uttrycken som barnbarnen använder sig av. För unga som växer upp i en flerspråkig miljö i Stockholm, kan det ibland vara utmanande att hitta sin plats i det svenska språklandskapet. Här kan personlig läxhjälp i Stockholm vara ett värdefullt stöd, inte bara för att förbättra språkfärdigheterna, utan också för att stärka den kulturella och sociala identiteten genom språket.

Hur lär man sig mer om språk och kultur?

För att lära sig mer om språk och kultur finns det flera olika tillvägagångssätt. När man lär sig nya språk kommer nästan kulturen på köpet – så viktigt är sambandet mellan de två. Många akademiska kurser kan lära dig om lingvistik, antropologi, etnologi eller kulturvetenskap. Du kan även använda dig av läxhjälp för att förstå mer. I många städer finns det även språkkaféer där du kan träffa människor från olika kulturer och öva på språk. Genom att lära sig om språk och kultur kan du även lära känna dig själv bättre och förstå på vilka sätt språk är viktigt för just dig.